DynastyDynasty - Viranhaltijapäätäksethttp://etelasavo.oncloudos.com:80/kokous/VHT.HTMAluesuunnittelujohtaja / Lausunto asemakaavan muutoksesta/ Suomen pankkiLausunto asemakaavan muutoksesta/ Suomen pankkihttp://etelasavo.oncloudos.com:80/vhp/20193842.PDFAluesuunnittelujohtaja / Lausunto Urpolan koulun alueen asemakaavan muutoksestaLausunto Urpolan koulun alueen asemakaavan muutoksestahttp://etelasavo.oncloudos.com:80/vhp/20193838.PDFAluesuunnittelujohtaja / Lausunto Enonkosken urheilukentän katsomon purkamislupahakemuksestaLausunto Enonkosken urheilukentän katsomon purkamislupahakemuksestahttp://etelasavo.oncloudos.com:80/vhp/20193836.PDFAluesuunnittelujohtaja / Lausunto kalliokiviaineksen ottolupa- ja ympäristölupahakemuksesta sekä maakaatopaikan ympäristölupahakemuksesta; Joroinen; Järvikylä; Kalliola 35:4Lausunto kalliokiviaineksen ottolupa- ja ympäristölupahakemuksesta sekä maakaatopaikan ympäristölupahakemuksesta; Joroinen; Järvikylä; Kalliola 35:4http://etelasavo.oncloudos.com:80/vhp/20193837.PDFMaakuntajohtaja / EAKR rahoituspäätös / Kasvua ja kansainvälistymistä tukevien yritysinvestointien edistäminen Etelä-SavossaEAKR rahoituspäätös / Kasvua ja kansainvälistymistä tukevien yritysinvestointien edistäminen Etelä-Savossahttp://etelasavo.oncloudos.com:80/vhp/20193835.PDFAluesuunnittelujohtaja / Lausunto Savonrannan rantayleiskaavanmuutoksesta koskien Metsähallituksen hallinnoimia tiloja, kaavaluonnosLausunto Savonrannan rantayleiskaavanmuutoksesta koskien Metsähallituksen hallinnoimia tiloja, kaavaluonnoshttp://etelasavo.oncloudos.com:80/vhp/20193827.PDFAluesuunnittelujohtaja / Osallistuminen Etelä-Savon perinnebiotooppien päivitysinventointihankkeeseen 2018-2020Osallistuminen Etelä-Savon perinnebiotooppien päivitysinventointihankkeeseen 2018-2020http://etelasavo.oncloudos.com:80/vhp/20193824.PDFAluesuunnittelujohtaja / Lausunto maa-ainesten ottolupahakemuksesta; Pieksämäki; Kirkonkylä; Kuusilampi 14:113 ja Mäntynen 4:1Lausunto maa-ainesten ottolupahakemuksesta; Pieksämäki; Kirkonkylä; Kuusilampi 14:113 ja Mäntynen 4:1http://etelasavo.oncloudos.com:80/vhp/20193821.PDFAluesuunnittelujohtaja / Lausunto Yövesi-Louhivesi rantaosayleiskaavan muutoksesta tilalla Somee 491-546-1-142/VarkaantaipaleLausunto Yövesi-Louhivesi rantaosayleiskaavan muutoksesta tilalla Somee 491-546-1-142/Varkaantaipalehttp://etelasavo.oncloudos.com:80/vhp/20193808.PDFAluesuunnittelujohtaja / Lausunto Hieta- ja Yrittäjäkatujen asemakaavan muutoksesta/kaavaehdotusLausunto Hieta- ja Yrittäjäkatujen asemakaavan muutoksesta/kaavaehdotushttp://etelasavo.oncloudos.com:80/vhp/20193823.PDFMaakuntajohtaja / EAKR Rahoituspäätös / Kalvobioreaktorin toiminta: Partikkelien vaikutus kalvon tukkeutumiseen ja partikkelien kokojakauma-analyysi kalvojen suodatustehokkuuden optimoimiseksiEAKR Rahoituspäätös / Kalvobioreaktorin toiminta: Partikkelien vaikutus kalvon tukkeutumiseen ja partikkelien kokojakauma-analyysi kalvojen suodatustehokkuuden optimoimiseksihttp://etelasavo.oncloudos.com:80/vhp/20193807.PDFMaakuntajohtaja / EAKR Rahoituspäätös / WOOD-AI - tekoälyä hyödyntävät teollisen internetin ratkaisut puunjalostusteollisuudessaEAKR Rahoituspäätös / WOOD-AI - tekoälyä hyödyntävät teollisen internetin ratkaisut puunjalostusteollisuudessahttp://etelasavo.oncloudos.com:80/vhp/20193815.PDFMaakuntajohtaja / EAKR rahoituspäätös / Kestävä ja paikallinen ruoka yleisötapahtumissa. Case Farmari 2020EAKR rahoituspäätös / Kestävä ja paikallinen ruoka yleisötapahtumissa. Case Farmari 2020http://etelasavo.oncloudos.com:80/vhp/20193812.PDFMaakuntajohtaja / EAKR rahoituspäätös / Puhallus - Kiinteän polttoaineen uusi toimitusratkaisu ja siirrettävät lämpökontit korvaamaan öljylämmitystäEAKR rahoituspäätös / Puhallus - Kiinteän polttoaineen uusi toimitusratkaisu ja siirrettävät lämpökontit korvaamaan öljylämmitystähttp://etelasavo.oncloudos.com:80/vhp/20193813.PDFMaakuntajohtaja / EAKR-rahoituspäätös/DIGIHoiva investointiEAKR-rahoituspäätös/DIGIHoiva investointihttp://etelasavo.oncloudos.com:80/vhp/20193811.PDFAluesuunnittelujohtaja / Lausunto asemakaavan muutoksesta koskien Mikkelin kaupungin 6. kaupunginosan (Kirjala) korttelin 16 (osaa) ja VU-aluetta/Louhenpuisto, vireilletuloLausunto asemakaavan muutoksesta koskien Mikkelin kaupungin 6. kaupunginosan (Kirjala) korttelin 16 (osaa) ja VU-aluetta/Louhenpuisto, vireilletulohttp://etelasavo.oncloudos.com:80/vhp/20193804.PDFAluesuunnittelujohtaja / Lausunto Huutokosken asemakaavan muutoksestaLausunto Huutokosken asemakaavan muutoksestahttp://etelasavo.oncloudos.com:80/vhp/20193802.PDFAluesuunnittelujohtaja / Lausunto maa-ainesten ottolupahakemuksesta; Joroinen; Häyrilä; Multala 171-402-8-206Lausunto maa-ainesten ottolupahakemuksesta; Joroinen; Häyrilä; Multala 171-402-8-206http://etelasavo.oncloudos.com:80/vhp/20193801.PDFAluesuunnittelujohtaja / Lausunto asemakaavamuutoksesta, Nuijamiehen asuinalue osa IILausunto asemakaavamuutoksesta, Nuijamiehen asuinalue osa IIhttp://etelasavo.oncloudos.com:80/vhp/20193797.PDFAluesuunnittelujohtaja / Lausunto asemakaavan muutoksesta, Tusku/tehtaanpuistoLausunto asemakaavan muutoksesta, Tusku/tehtaanpuistohttp://etelasavo.oncloudos.com:80/vhp/20193799.PDFAluesuunnittelujohtaja / Lausunto Visulahden Kapakanojan alueen asemakaavaehdotuksestaLausunto Visulahden Kapakanojan alueen asemakaavaehdotuksestahttp://etelasavo.oncloudos.com:80/vhp/20193798.PDFMaakuntajohtaja / EAKR rahoituspäätös / Hiilivapaa Etelä-SavoEAKR rahoituspäätös / Hiilivapaa Etelä-Savohttp://etelasavo.oncloudos.com:80/vhp/20193795.PDFAluesuunnittelujohtaja / Graafisen ilmeen tilaaminen maakuntaliiton Kestävän kehityksen lupaukseenGraafisen ilmeen tilaaminen maakuntaliiton Kestävän kehityksen lupaukseenhttp://etelasavo.oncloudos.com:80/vhp/20193796.PDFAluesuunnittelujohtaja / Lausunto (Punkaharjun) Pihlajaveden osayleiskaavan muutoksesta, tilat Syvälahti 740-509-1-27 ym. Lausunto (Punkaharjun) Pihlajaveden osayleiskaavan muutoksesta, tilat Syvälahti 740-509-1-27 ym. http://etelasavo.oncloudos.com:80/vhp/20193793.PDFAluesuunnittelujohtaja / Lausunto Kauppakatu - Tallikatu -alueen asemakaavan muutosehdotuksestaLausunto Kauppakatu - Tallikatu -alueen asemakaavan muutosehdotuksestahttp://etelasavo.oncloudos.com:80/vhp/20193789.PDFMaakuntajohtaja / Hankinta: Maakuntapäivän 2019 tapahtumatuottajaHankinta: Maakuntapäivän 2019 tapahtumatuottajahttp://etelasavo.oncloudos.com:80/vhp/20193791.PDFMaakuntajohtaja / EAKR rahoituspäätös / Kiertopuu - Puupakkausten ja puutuoteteollisuuden sivuvirtojen kierrätysmahdollisuudetEAKR rahoituspäätös / Kiertopuu - Puupakkausten ja puutuoteteollisuuden sivuvirtojen kierrätysmahdollisuudethttp://etelasavo.oncloudos.com:80/vhp/20193788.PDFMaakuntajohtaja / Rahoituspäätös (AIKO-hanke): Etänä-SavoRahoituspäätös (AIKO-hanke): Etänä-Savohttp://etelasavo.oncloudos.com:80/vhp/20193787.PDFMaakuntajohtaja / Mainostoimistopalveluiden hankinta vuosille 2019-2020Mainostoimistopalveluiden hankinta vuosille 2019-2020http://etelasavo.oncloudos.com:80/vhp/20183786.PDFAluekehitysjohtaja / Rahoituspäätös:lndustrial Transition -pilotin toimeenpano Etelä-SavossaRahoituspäätös:lndustrial Transition -pilotin toimeenpano Etelä-Savossahttp://etelasavo.oncloudos.com:80/vhp/20183783.PDF