Dynasty tietopalvelu Haku RSS Etelš-Savon maakuntaliitto

RSS-linkki

http://etelasavo.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/official_decisions&show=30

Aluesuunnittelujohtaja

Vuosi 2019  
26.06.2019
Lausunto Pertinkujan alueen asemakaavamuutoksen ehdotuksesta
26.06.2019
Lausunto asemakaavamuutoksesta, Nuijamiehen asuinalue osa II
26.06.2019
Lausunto asemakaavamuutoksesta Mikkelin vankilan myymälän korttelissa
26.06.2019
Lausunto asemakaavan muutoksesta korttelissa 31 ja osissa kortteleita 29 ja 35/päiväkoti
21.05.2019
Lausunto Punkaharjun keskustaajaman asemakaavamuutoksesta, luonnosvaihe
21.05.2019
Lausunto Sulkavan kunnan pohjavesialueiden luokitus- ja rajausmuutoksista
21.05.2019
Lausunto Rantasalmen kunnan pohjavesialueiden rajaus- ja luokitusmuutoksista
21.05.2019
Lausunto Puumalan kunnan pohjavesialueiden rajaus- ja luokitusmuutoksista
21.05.2019
Lausunto Juvan kunnan pohjavesialueiden luokitus- ja rajausmuutoksista
13.05.2019
Lausunto Maa-ainesten ottaminen - oppaasta
26.04.2019
Lausunto Kangassaaren asemakaavaluonnoksesta
26.04.2019
Lausunto Puulan rantaosayleiskaavan muutoksista tiloilla Ahola ja Syväskallio ym.
26.04.2019
Lausunto Haukivesi-Haapaselkä rantaosayleiskaavan muutosehdotuksesta
05.04.2019
Lausunto asemakaavan muutoksesta/ Suomen pankki
02.04.2019
Lausunto kalliokiviaineksen ottolupa- ja ympäristölupahakemuksesta sekä maakaatopaikan ympäristölupahakemuksesta; Joroinen; Järvikylä; Kalliola 35:4
02.04.2019
Lausunto Enonkosken urheilukentän katsomon purkamislupahakemuksesta
02.04.2019
Lausunto Urpolan koulun alueen asemakaavan muutoksesta
18.03.2019
Osallistuminen Etelä-Savon perinnebiotooppien päivitysinventointihankkeeseen 2018-2020
18.03.2019
Lausunto Savonrannan rantayleiskaavanmuutoksesta koskien Metsähallituksen hallinnoimia tiloja, kaavaluonnos
12.03.2019
Lausunto Yövesi-Louhivesi rantaosayleiskaavan muutoksesta tilalla Somee 491-546-1-142/Varkaantaipale
12.03.2019
Lausunto maa-ainesten ottolupahakemuksesta; Pieksämäki; Kirkonkylä; Kuusilampi 14:113 ja Mäntynen 4:1
12.03.2019
Lausunto Hieta- ja Yrittäjäkatujen asemakaavan muutoksesta/kaavaehdotus
07.02.2019
Lausunto maa-ainesten ottolupahakemuksesta; Joroinen; Häyrilä; Multala 171-402-8-206
07.02.2019
Lausunto Huutokosken asemakaavan muutoksesta
07.02.2019
Lausunto asemakaavan muutoksesta koskien Mikkelin kaupungin 6. kaupunginosan (Kirjala) korttelin 16 (osaa) ja VU-aluetta/Louhenpuisto, vireilletulo
29.01.2019
Lausunto Visulahden Kapakanojan alueen asemakaavaehdotuksesta
29.01.2019
Lausunto asemakaavan muutoksesta, Tusku/tehtaanpuisto
29.01.2019
Lausunto asemakaavamuutoksesta, Nuijamiehen asuinalue osa II
23.01.2019
Lausunto Kauppakatu - Tallikatu -alueen asemakaavan muutosehdotuksesta
23.01.2019
Lausunto (Punkaharjun) Pihlajaveden osayleiskaavan muutoksesta, tilat Syvälahti 740-509-1-27 ym.
23.01.2019
Graafisen ilmeen tilaaminen maakuntaliiton Kestävän kehityksen lupaukseen

Vuosi 2018  
18.12.2018
Lausunto maa-ainesten ottolupahakemuksesta; Pieksämäki; Jäppilän taajama; 593-440-5-291
10.12.2018
Lausunto Kallaveden rantaosayleiskaavan ehdotuksesta
28.11.2018
Lausunto Kangasniemen yleiskaavamuutoksista, luonnosvaihe
23.11.2018
Lausunto rantayleiskaavojen muutoksesta Heinäveden pohjoisilla alueilla, Luonnosvaihe
23.11.2018
Lausunto Pertunmaan kunnan pohjavesialueiden luokitus- ja rajausmuutoksista
23.11.2018
Lausunto Mäntyharjun kunnan pohjavesialueiden luokitus- ja rajausmuutoksista
23.11.2018
Lausunto Mikkelin kaupungin pohjavesialueiden luokitus- ja rajausmuutoksista
23.11.2018
Lausunto Kangasniemen kunnan pohjavesialueiden luokitus- ja rajausmuutoksista
13.11.2018
Lausunto asemakaavasta ja asemakaavan muutoksesta, Visulahden Ojaniitty
13.11.2018
Lausunto Pertunmaan rantaosayleiskaavan muutoksesta (Hollonpää, Lehtomäki, Korpikoto)
13.11.2018
Lausunto Saimaan rantayleiskaavan muutoksesta, Valkolan kylä
13.11.2018
Lausunto Seunalantien alueen asemakaavamuutoksesta
12.11.2018
Lausunto Haukivuoren Kotiseutuyhdistys ry:n tekemästä rakennusperinnön suojeluesityksestä: Haukivuoritalo, Keskustie 49, Haukivuori
30.10.2018
Lausunto rantayleiskaavojen muutoksista tiloilla Rynkäranta sekä Einola ja Vilkko
30.10.2018
Hankinnan keskeyttäminen:Hankearviointi
30.10.2018
Lausunto maa-ainesten ottamissuunnitelmasta;Joroinen; Järvikylä; Valtion metsämaa 171-893-1-4
11.10.2018
Lausunto Juvan koulukeskuksen ja Sampolan alueen asemakaavan muutosehdotuksesta
11.10.2018
Lausunto rantayleiskaavojen muutoksesta Kerman alueella ja taajaman ympäristössä
14.09.2018
Lausunto maa-aines- ja ympäristölupahakemuksesta; Pieksämäki; Karjala; Seppälänmäki 8:27
28.08.2018
Lausunto Seunalantien alueen asemakaavan muutoksesta
14.08.2018
Lausunto Mikkelin kaupungin 2.8.2018 päivätyistä asemakaavojen osallistumis- ja arviointisuunnitelmista
14.08.2018
Lausunto Tossavalansaaren ranta-asemakaavan muutoksesta tilan Käpälämäki osalta
14.08.2018
Lausunto Sorsaveden rantayleiskaavan muuttamisesta tilojen Kopolanniemi ja Sinisorsa osalta
14.08.2018
Lausunto maa-ainesten ottoluvasta ja ympäristöluvasta; Pertunmaa; Hartola; Nipulin yhteismetsä 1:0
14.08.2018
Lausunto maa-ainesten ottolupahakemuksesta ja ympäristölupahakemuksesta; Pieksämäki; Pohjoismäki; Tikkalanmäki 593-462-12-32
07.08.2018
Lausunto (Anttolan) Luonterin rantayleiskaavan muutoksesta tilojen Kotakallio ja Kärenkivenniemi osalta
07.08.2018
Lausunto hallituksen esityksestä laiksi rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain muuttamisesta
07.08.2018
Lausunto Lievesi-Suur-Saimaan osayleiskaavan muutoksesta tilan Pitkäsaari osalta
03.07.2018
Lausunto itäosan rantayleiskaavan muutosehdotuksesta tilan 97-874-4-1 osalta
03.07.2018
Lausunto Liekuneen-Ryökäsveden rantayleiskaavan muutoksesta koskien tilaa Niro 5:112
18.06.2018
Lausunto Sulkavan kunnan rakennusjärjestysehdotuksesta
18.06.2018
Lausunto Sulkavan Koillisosan rantayleiskaavan luonnoksesta
18.06.2018
Lausunto Juvan kaavamuutoksista
28.05.2018
Lausunto asemakaavan muutoksesta, Sylvinkuja 5
23.05.2018
Lausunto asemakaavan muutoksesta, Puistokatu 1-7
09.05.2018
Lausunto eläinsuojatoiminnan laajentamista koskevan hankkeen YVA-lain mukaisen arvioinnin tarpeellisuudesta; Rantasalmi; Tuusmäki 681-430-16-0
09.05.2018
Lausunto ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta: Vt 5 tiesuunnitelman muutos välillä Nuutilanmäki-Vehvaa, Juva
09.05.2018
Hankintapäätös: Viitosväylän kokonaisvaltaisen kehittämisen toteuttaminen
20.04.2018
Lausunto kalliolouhinnan ympäristöluvasta ja kiviaineksen ottoluvasta; Joroinen; Lahnalahti; Kekälekangas II 171-409-3-15
12.04.2018
Lausunto Puumalan itäosien yleiskaavan päivittämisen ehdotuksesta
12.04.2018
Lausunto Lapaskankaan asemakaavan muutoksesta ja laajennuksesta
12.04.2018
Lausunto Haukivesi-Haapaselkä rantaosayleiskaavan muutosluonnoksesta
12.04.2018
Lausunto Savonlinnan kaupungin rakennusjärjestyksen päivitysehdotuksesta
12.04.2018
Lausunto Pohjois-Savon maakuntakaava 2040, maakuntakaavan tarkistamisen 1. vaiheen ehdotuksesta
12.04.2018
Lausunto Hirvensalmen rakennusjärjestyksen muutoksesta
12.04.2018
Lausunto maa-ainesten ottolupahakemuksesta; Joroinen; Häyrilä; Villeri 171-402-7-200 ja Selkäharju 171-402-7-130
23.03.2018
Lausunto maa-aines- ja ympäristölupahakemuksesta; Heinävesi; Latvankylä; Vihtarinpalsta 90-431-32-2
23.03.2018
Lausunto maa-aines- ja ympäristölupahakemuksesta; Heinävesi; Lajunlahti; Kohmansalo 90-414-9-0
23.03.2018
Lausunto Visulahden pohjoisosan asemakaavaehdotuksesta
23.03.2018
Lausunto Juvan kaavamuutoksista
23.03.2018
Lausunto asemakaavan muutoksista, Kuortti k57 ja Anettu k80-85
23.03.2018
Lausunto Haukivesi-Haapaselkä osayleiskaavan muutoksesta Mustalahden osalta
16.03.2018
Lausunto hankkeen YVA-arvioinnin tarpeellisuudesta; VT5 tiesuunnitelman muutos välillä Nuutilanmäki - Vehmaa
26.02.2018
Lausunto Hirvensalmen kunnan pohjavesialueiden luokitus- ja rajausmuutoksista
26.02.2018
Lausunto maa-ainesten ottolupahakemuksesta; Mäntyharju; Kinni; Vesala 507-409-3-51 ja Nuutinmetsä 507-409-3-64
15.02.2018
Lausunto Kallaveden rantaosayleiskaavan kaavaluonnoksesta
15.02.2018
Lausunto Hieta- ja Yrittäjäkatujen asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta
09.02.2018
Lausunto maa-ainesten ottolupahakemuksesta; Pertunmaa; Kuhajärvi; Koskionranta 1:215
01.02.2018
Lausunto YVA-menettelyn soveltamisen tarpeesta Fingrid Oyj:n 110 kilovoltin voimajohdon uusimisessa välillä Imatra-Huutokoski
31.01.2018
Lausunto itäosan rantayleiskaavan muutoksesta tilan 97-874-4-1 osalta
02.01.2018
Lausunto maa-aines- ja ympäristölupahakemuksesta; Heinävesi; Sarvikumpu; Kinnulanmäki 8:0